Hier geloven wij in!

Onze Missie

De zorg optimaliseren met zinvolle innovaties

Onze Visie

Impulse streeft ernaar middels innovaties, de zorg voor cliënt en hulpverlener te ondersteunen, vereenvoudigen en verbeteren. Ons doel is om dit in 2022 voor 40.000 hulpverleners en 200.000 cliënten gerealiseerd te hebben.
We behalen deze doelen door talent en passie van mensen in te zetten en ze een goede werkomgeving te bieden.

Dit doen we door

U en uw cliënt centraal te stellen

In ons bedrijf draait alles om u en uw cliënt. We zien het als onze  taak  u te ondersteunen met de uitdagingen die u  in de praktijk tegenkomt. Doel is dat u zoveel mogelijk tijd kunt besteden aan de zorg van uw cliënt.

Ons product ontwikkelen, kunnen we alleen samen met u. U bent de expert op zorggebied, wij op technologisch gebied. Als partners werken we intensief samen om tot zinvolle innovaties te komen. We luisteren naar u en  gebruiken uw kritische opmerkingen om onze producten en diensten te verbeteren.

Complexe zaken te vereenvoudigen

We vereenvoudigen complexe zaken om het werken efficiënter, effectiever en leuker te maken. Processen, data en (complexe) analyses zetten we visueel om in heldere beelden. Door inzicht te krijgen in complexe analyses kunt u inhoudelijk uw zorg verbeteren.
USER ziet er visueel aantrekkelijk en overzichtelijk uit zodat u er makkelijk mee kunt werken.

Het vereenvoudigen van complexe zaken geldt ook voor onze eigen organisatie. Dit doen we door onze medewerkers verantwoordelijkheid te geven. Zij hebben ook invloed op de processen.

Een gezonde organisatie te zijn voor iedereen

We willen een  gezonde organisatie zijn voor medewerkers, klanten en onze omgeving. Impulse is een financieel gezond bedrijf. dat wil blijven groeien. Op deze manier kunnen wij voor u de nieuwste technologische innovaties doorvoeren.

Onze processen zijn goed op orde waardoor we een omgeving creëren waarin medewerkers prettig kunnen werken en zich optimaal kunnen ontplooien. Hiermee trekken we nieuwe talenten aan die deel willen uitmaken van ons bedrijf.

We zijn ons bewust van onze positie in de samenleving en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij. Dit doen we door aandacht te hebben en te geven aan maatschappelijke organisaties die onze steun nodig hebben.

Share This
Samen zijn wij Avinty