BUSINESS INTELLIGENCE 

Up to date overzichten van de resultaten van uw organisatie

 • Uitval
 • Onder handen werk
 • Omzet
 • Wachtlijst en doorstroom

Effectief omgaan met data

Het kunnen beschikken over productieoverzichten is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering. Zelfsturende teams hebben behoefte aan signaleringen en stuurinformatie.

USER BI is geïntegreerd in USER. Hierdoor kunt u overzichten uit USER halen die inzicht geven in de actuele stand van zaken binnen uw organisatie. Denk aan overzichten als omzet en onder handen werk, productie uitval, wachtlijsten en productie afspraken. Deze worden weergegeven in voor u ingerichte dashboards.

Alle overzichten vanuit één applicatie

Voor het maken van analyses wordt gebruik gemaakt van alle data in de applicatie.

~

Automatische autorisaties

In de dashboards zijn autorisaties automatisch verwerkt. De gebruiker ziet alleen de overzichten waarvoor hij geautoriseerd is.

Voor zelfsturende teams is dit ideaal. Zij zien dagelijks de actuele stand van zaken waarop ze kunnen acteren. Onze autorisatie zorgt ervoor dat de juiste data op de juiste plaats getoond wordt. 

Overzichten specifiek voor uw instelling

Voor het maken van analyses van uw eigen organisatie zijn er verschillende onderwerpsgebieden beschikbaar binnen BI.

U kunt deze specifiek naar uw wensen laten inrichten of gebruik maken van BI Suites.

De suites bestaan uit een aantal samengestelde dashboards en views die het optimale uit onze BI tool haalt. 

USER BI Suites

Om nog efficiënter om te gaan met uw BI tooling hebben wij USER BI Suites ontwikkeld. Deze suites zijn gebaseerd op best practices uit de praktijk. Hierdoor haalt u het meest uit BI voor uw organistatie. De suites zijn onderverdeeld in
HRM en Financieel, Zorgmonitor, Productiemonitor en Zorgcontrole.

%

Suite HRM en Financieel

De suite geeft u inzicht in productieafspraken die gemaakt zijn met financiers en met uw medewerkers. We kunnen ook een koppeling met uw personeelsmanagementsysteem maken.

 

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Realiteit versus begroting
 2. Inzet
 3. Verlof en ziekte

Suite Zorgmonitor

De suite richt zich op de aanmelding van cliënten en de daadwerkelijke zorgverlening. Het geeft u inzicht in de wachtlijsten van nieuwe cliënten en de zorglogistiek rondom cliënten die al zorg ontvangen. Daarnaast heeft u een overzicht van de afname van ROM formulieren en de inhoud daarvan. 

 

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Wachtlijst en doorstroom
 2. Zorgpaden
 3. USER ROM

Suite Productiemonitor

De suite geeft u inzicht in de declarabele productie van uw instelling.

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Omzet en OHW
 2. Productieoverzichten
 3. Verantwoordingsdocument op peildatum

Suite Zorgcontrole

De suite geeft u een overzicht van productie die niet voor facturatie in aanmerking komt.

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Uitval productie
 2. Zorgcontrole 2017
 3. Zorgcontrole 2016
 4. Zorgcontrole 2015
 5. Zelfauditor 2014

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van USER BI en USER Bi Suites voor uw organisatie?

Share This