ROM 

Direct inzicht hebben in de voortgang, kwaliteit en effectiviteit van de zorg die u levert

Z

Volledige integratie
binnen USER

De ROM vragenlijsten zijn geïntegreerd in USER. Dit werkt efficiënt omdat u vragenlijsten automatisch kunt afnemen. Zowel u als de cliënt krijgen een signaal als een ROM instrument afgenomen of ingevuld moet worden.

De ROM module bevat alle voorkomende meetinstrumenten. Data vanuit ROM kunt u direct vanuit USER aanleveren aan de landelijke Stichting Benchmark GGZ (SBG).

 

Beslissingsondersteuning

Omdat de gegevens van de ingevulde instrumenten binnen USER wordt opgeslagen, kan dit ook  dienen als onderdeel van de beslissingsondersteuning voor zorgpaden. Het antwoord op een vraag kan bijvoorbeeld zorgen voor een advies om tóch een intensief in plaats van een regulier zorgpad te kiezen.

Onderzoek

Door gebruik te maken van de USER BI Suite Zorgmonitor kan inzicht worden verkregen in de mate waarop de ROM instrumenten worden ingevuld. Daarnaast kan het instellingen inzicht verlenen in de effectiviteit van behandeltrajecten. 

 

Rapportages en analyses

Met behulp van USER BI kunt u overzichten maken van de gescoorde resultaten. Deze resultaten komen automatisch in het dossier van uw cliënt. Het is prettig dat de cliënt alleen de vragenlijsten ziet die op hem van toepassing zijn. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van USER ROM?

Share This
Samen zijn wij Avinty