Impulse Academy

Welkom bij de Impulse Academy

De Impulse Academy heeft een uitgebreid trainingsaanbod voor applicatiebeheerders en functioneel beheerders, eindgebruikers en het management van zorginstellingen.

In de trainingen komen de functionaliteiten in USER uitgebreid aan bod.

USER BASIS

Basistraining USER - 29, 30, 31 januari 2018 - € 1296,00

De basistraining is een 3-daagse training. Deze training is gericht op het primaire zorgproces bij verschillende soorten instellingen. De volgende onderdelen komen aan de orde: De basisvaardigheden in USER, het primaire proces met de verschillende financieringstrajecten, werken met de USER dashboards, de zorgviewer, diagnose, registratie van activiteiten en verblijfsdagen, evaluatie, agenda, rapportages, voortgang en sociogram. Aan het eind van dag drie wordt de kennis van het proces getoetst.

USER in vogelvlucht

Datum: In overleg

Kosten van de training bedragen: n.o.t.k

Deze training is vooral ontwikkeld voor projectgroepen die aan het begin van het implementatie proces staan. In deze training schetsen we een beeld van de functionaliteiten in het primair proces. Deze worden vervolgens op uw eigen organisatie gelegd. Zo stellen we een aantal inrichtingsvraagstukken aan de orde. De bijeenkomst is praktisch van aard. U maakt opdrachten om basisvaardigheden op te doen, daarnaast wordt er gediscussieerd over het gebruik van diverse modules/schermen/processen.

USER applicatiebeheer

N.B. Onderstaande trainingen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden als je al bepaalde onderdelen beheerst of als je niet de ambitie hebt om applicatiebeheerder te worden. 

Inrichting USER - 5, 6 februari 2018 - € 864,00

In deze training van twee dagen komen de volgende onderdelen aan de orde:

De basisinrichting van USER voor locaties, afdelingen en afdeling/groepen met bijbehorende verrichtingen/prestatiecodes, behandelprogramma’s, activiteiten en medewerkers. Het aanmaken van werktijden en diensten en het inrichten van zorgprogramma’s. Genereren en registreren van klinische sessies en groepssessies zoals dagbesteding en groepsbehandelingen. Werken met de generieke conversietabel.

Beheer USER - 12 februari 2018 - € 432,00

In deze training van twee dagen komen de volgende onderdelen aan de orde:

De algemene beheerschermen waaronder het werken met correctieregistratie, default waarden en logtabellen en het inlezen van bestanden Aandacht voor externe aanleveringen zoals CAK, ROM, DIS. Werken met zorgdomein/zorgmail. Het werken met een aantal standaard rapportages.

Autorisatie - 13 februari 2018 - € 432,00
Autorisatie13 februari 2018

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

Het aanmaken en muteren van nieuwe medewerkers. Koppelen van rollen aan functieprofielen. Regelen van Cliënttoegang op verschillende niveaus. Werken met instellingsspecifieke rollen voor onder andere agendatoegang, dossiertoegang en rubriektoegang.

USER Docs en vragenlijsten - 19 februari 2018 - € 432,00
USER Docs en Vragenlijsten19 februari 2018

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

Gebruik en opbouw van het elektronisch dossier, gebruik van de workflow. Maken en onderhouden van vragenlijsten/formulieren en instellingsspecifieke briefsjablonen. Gebruik van de correspondentiemodule.

Financiering - 20, 26, 27 februari 2018 - € 1296,00
Financiering dag 1: DBC/DBBC20 februari 2018
Financiering dag 2: WMO/WLZ en Overige Jeugdhulp26 februari 2018
Financiering dag 3: Overig27 februari 2018

 Per financieringstype wordt het volgende behandeld:

– Financiële processen per financieringstype
– Inrichting per financieringstype
– Spelregels per financieringstype
– Declaraties per financieringstype
– Correcties op declaraties
– Journaalposten

Toets applicatiebeheer / Call applicatie - 5 maart 2018 - € 432,00

Toets applicatiebeheer 5 maart 2018

Na afloop van alle trainingen voor applicatiebeheerders bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan een toets waarin alle geleerde onderdelen aan bod komen. Als alle onderdelen van de toets gehaald zijn ontvangt de cursist hiervoor een Certificaat applicatiebeheer USER en een inlogcode voor onze callapplicatie.

Herhaaltoets applicatiebeheer
Herhaaltoets applicatiebeheerdatum n.t.b.

Voor alle modules geldt dat minimaal 60 punten behaald moet zijn wil je slagen voor de eindtoets. Wanneer dit niet het geval is voor één of meerdere modules is er de mogelijkheid om een herhaaltoets te maken. Wij adviseren om je ook weer aan te melden voor de modules die niet behaald zijn. Mocht er gekozen worden om alleen de herhaaltoets te maken hoeven alleen de modules die niet behaald zijn herkanst te worden. Dit is mogelijk vanaf de eerstvolgende trainingsaanbod.

SQL gebruik in USER

Datum: n.t.b.

Inhoud van de training:

Onderwerpen
– De algemene informatie over de tabelstructuur van USER
– Wat is SQL en hoe werkt het?
– Selecteren van gegevens uit de USER database voor het gebruik bij de koppeling met de USER vragenlijsten
– Eenvoudige rapportages samenstellen met behulp van SQL statements

USER BI

USER BI: Basis - 12, 13 maart 2018 - € 864,00
Basis 1/212 maart 2018
Basis 2/213 maart 2018

Inhoud van de training:

USER BI Basis

– Algemene informatie USER®BI Modules

– ETL proces

– Inrichting USER

– Analyses maken (selectie van gegevens, aanbrengen van filters, kolomeigenschappen, formules, etc.)

– Een eigen dashboard ontwikkelen met standaard dashboard prompts

– Autorisatie

– Rapporten maken op bestaande gegevensmodellen

– Zelf een gegevensmodel maken

USER BI: Verdieping - 19 maart 2018 - € 432,00
Verdieping 1/119 maart 2018

Inhoud van de training:

USER BI Verdieping
– Complexe analyses maken: Berekende items, Analyses op basis van directe SQL, Geavanceerde filters, Presentatievariabelen
– Agents: automatisch informatie bezorgen op basis van dynamische voorwaarden
– KPI’s en Balanced Scorecards
– Briefing Books

USER MODULES

USER Medicatiemodule

Datum: n.t.b.

Deze training is bedoeld voor alle eindgebruikers en applicatiebeheerders die zich willen verdiepen in deze module. In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde: De medicatie overzichten, het voorschrijven van medicatie. Interacties tussen geneesmiddelen, allergieën (ongewenste middelen) en controles. Maken van herhaalrecepten, het afdrukken van recepten. Aanleggen van een eigen formularium door instelling/arts. De redenen van voorschrijven volgens ICPC. Voor de applicatiebeheerders is er een apart gedeelte over inlezen van G-standaarden, communicatie met apothekers (EDIFACT, HL7) labuitslagen, de verdere inrichting in USER.

USER RAPPORTEN

In deze training van een dag komen de volgende onderdelen aan de orde:

– Algemene informatie over USER Rapporten, proces en relatie met ADF

– Het werken met BI Publisher

– Het maken en bewerken van RTF-Templates met XSL/XPATH

– De opbouw/lay out van de rapporten

– Aanpassen van de standaard rapporten

– Bijbehorende Inrichting in USER

USER FUNCTIE SPECIFIEK

Berichtenverkeer Zorgadministratie

Datum: n.t.b.

Voorkennis: beheersing van de basisvaardigheden in USER

Het primaire proces rondom indicaties en beschikkingen. Werken met het bijbehorende berichtenverkeer (WMO, WLZ en JW), het koppelen van indicaties en beschikkingen in USER, wijzigen van de leveringsstatussen, omgaan met fouten in het berichtenverkeer en de belangrijkste spelregels van de verschillende finacieringstrajecten. naast veel praktische oefeningen zal de theorie van de verschillende financieringen aan de orde worden gesteld.

USER voor helpdeskmedewerkers

Datum: n.t.b.

Voorkennis:Beheersing van de basisvaardigheden in USER

In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde: Het aanmaken van medewerkers met bijbehorende autorisaties. Werken met correctie registratie. Veel voorkomende gebruikersvragen, genereren van agenda’s per medewerker en overige ondersteunende activiteiten.

USER voor Trainers / Key-users

In deze sessie van 5 dagen bereiden we trainers voor op het trainen van de eindgebruikers. De trainers verdiepen zich in het proces in USER zoals dat vastligt bij de instelling. Er is aandacht voor veel voorkomende fouten en hoe daarmee om te gaan. Daarnaast is er aandacht voor didactische vaardigheden en het voorbereiden van de trainingen: inrichten van de lesomgeving en werken aan trainingsmateriaal.

Onze trainers

Share This