Impulse Academy

Welkom bij de Impulse Academy

De Impulse Academy heeft een uitgebreid trainingsaanbod voor applicatiebeheerders en functioneel beheerders, eindgebruikers en het management van zorginstellingen.

In de trainingen komen de functionaliteiten in USER uitgebreid aan bod.

USER BASIS

Basistraining USER

Kosten van de complete training bedragen € 1269,00

De basistraining is een 3-daagse training. Deze training is gericht op het primaire zorgproces bij verschillende soorten instellingen. De volgende onderdelen komen aan de orde: De basisvaardigheden in USER, het primaire proces met de verschillende financieringstrajecten, werken met de USER dashboards, de zorgviewer, diagnose, registratie van activiteiten en verblijfsdagen, evaluatie, agenda, rapportages, voortgang en sociogram. Aan het eind van dag drie wordt de kennis van het proces getoetst.

USER in vogelvlucht

Datum: In overleg

Kosten van de training bedragen: n.o.t.k

Deze training is vooral ontwikkeld voor projectgroepen die aan het begin van het implementatie proces staan. In deze training schetsen we een beeld van de functionaliteiten in het primair proces. Deze worden vervolgens op uw eigen organisatie gelegd. Zo stellen we een aantal inrichtingsvraagstukken aan de orde. De bijeenkomst is praktisch van aard. U maakt opdrachten om basisvaardigheden op te doen, daarnaast wordt er gediscussieerd over het gebruik van diverse modules/schermen/processen.

USER applicatiebeheer

N.B. Onderstaande trainingen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden als je al bepaalde onderdelen beheerst of als je niet de ambitie hebt om applicatiebeheerder te worden. 

Inrichting USER

Kosten van de complete training bedragen € 846,00

In deze training van twee dagen komen de volgende onderdelen aan de orde:

De basisinrichting van USER voor locaties, afdelingen en afdeling/groepen met bijbehorende verrichtingen/prestatiecodes, behandelprogramma’s, activiteiten en medewerkers. Het aanmaken van werktijden en diensten en het inrichten van zorgprogramma’s. Genereren en registreren van klinische sessies en groepssessies zoals dagbesteding en groepsbehandelingen. Werken met de generieke conversietabel.

Beheer USER

Kosten van de training bedragen € 423,00

In deze training van twee dagen komen de volgende onderdelen aan de orde:

De algemene beheerschermen waaronder het werken met correctieregistratie, default waarden en logtabellen en het inlezen van bestanden Aandacht voor externe aanleveringen zoals CAK, ROM, DIS. Werken met zorgdomein/zorgmail. Het werken met een aantal standaard rapportages.

Autorisatie - 10 oktober 2017
Autorisatie10 oktober 2017

Kosten van de training bedragen € 423,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

Het aanmaken en muteren van nieuwe medewerkers. Koppelen van rollen aan functieprofielen. Regelen van Cliënttoegang op verschillende niveaus. Werken met instellingsspecifieke rollen voor onder andere agendatoegang, dossiertoegang en rubriektoegang.

USER Docs en vragenlijsten - 16 oktober 2017
USER Docs en Vragenlijsten16 oktober 2017

Kosten van de training bedragen € 423,00

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde:

Gebruik en opbouw van het elektronisch dossier, gebruik van de workflow. Maken en onderhouden van vragenlijsten/formulieren en instellingsspecifieke briefsjablonen. Gebruik van de correspondentiemodule.

Financiering - 17, 23, 24 oktober 2017
Financiering dag 1: DBC/DBBC/JeugdDBC17 oktober 2017
Financiering dag 2: WMO/WLZ en Overige Jeugdhulp23 oktober 2017
Financiering dag 3: Overig24 oktober 2017

Kosten van de totale training bedragen € 1269,00

In de training op dag 1 komen de volgende onderdelen aan de orde:

Algemene inleiding tot financiering zoals die in USER werkt. We bespreken de werking van de trajecten, de soort trajecten en globaal de spelregels bij ieder traject. De werking van het trajectscherm en het uitdraaien van papieren facturen.

De dagen 2 en 3 van de training borduurt voort op het algemene gedeelte. Per financieringstype wordt er verdiept:

– Financiële processen per financieringstype
– Inrichting per financieringstype
– Spelregels per financieringstype
– Declaraties per financieringstype
– Correcties op declaraties
– Journaalposten 

 

Toets applicatiebeheer / Call applicatie - 30 oktober 2017

Toets applicatiebeheer 30 oktober 2017

Kosten van de training bedragen € 423,00

Na afloop van alle trainingen voor applicatiebeheerders bestaat er de mogelijkheid deel te nemen aan een toets waarin alle geleerde onderdelen aan bod komen. Als alle onderdelen van de toets gehaald zijn ontvangt de cursist hiervoor een Certificaat applicatiebeheer USER en een inlogcode voor onze callapplicatie.

Herhaaltoets applicatiebeheer
Herhaaltoets applicatiebeheerdatum n.t.b.

Kosten van de training bedragen € 125,00 per onderdeel met een maximum van € 423,00

Voor alle modules geldt dat minimaal 60 punten behaald moet zijn wil je slagen voor de eindtoets. Wanneer dit niet het geval is voor één of meerdere modules is er de mogelijkheid om een herhaaltoets te maken. Wij adviseren om je ook weer aan te melden voor de modules die niet behaald zijn. Mocht er gekozen worden om alleen de herhaaltoets te maken hoeven alleen de modules die niet behaald zijn herkanst te worden. Dit is mogelijk vanaf de eerstvolgende trainingsaanbod.

Terugkomdagen applicatiebeheer

Datum: n.t.b.

Voor klanten met REPD contracten worden er meerdere keren per jaar terugkomdagen georganiseerd. Deze dagen hebben verschillende thema’s. Applicatiebeheerders kunnen zelf thema’s inbrengen, daarnaast worden er terugkomdagen rondom een nieuwe versie georganiseerd waarin nieuwe functionaliteiten worden toegelicht. Ook zijn er soms sessies over wet- en regelgeving.

De sessies zijn interactief van aard. Terugkomdagen worden in onze trainingsruimte in Oldenzaal georganiseerd maar ook als web seminar.

SQL gebruik in USER

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen: € 846,00

Inhoud van de training:
Onderwerpen
– De algemene informatie over de tabelstructuur van USER
– Wat is SQL en hoe werkt het?
– Selectren van gegevens uit de USER® database voor het gebruik bij de koppeling met de USER vragenlijsten
– Eenvoudige rapportages samenstellen met behulp van SQL statements

USER BI

USER BI: Basis - 11, 12 september 2017
Basis 1/211 september 2017
Basis 2/212 september 2017

Kosten van de training bedragen

Inhoud van de training:

USER BI Basis

– Algemene informatie USER®BI Modules

– ETL proces

– Inrichting USER

– Analyses maken (selectie van gegevens, aanbrengen van filters, kolomeigenschappen, formules, etc.)

– Een eigen dashboard ontwikkelen met standaard dashboard prompts

– Autorisatie

– Rapporten maken op bestaande gegevensmodellen

– Zelf een gegevensmodel maken

USER BI: Verdieping - 18 september 2017
Verdieping 1/118 september 2017

Kosten van de training bedragen € 423,00

Inhoud van de training:
USER BI Verdieping
– Complexe analyses maken: Berekende items, Analyses op basis van directe SQL, Geavanceerde filters, Presentatievariabelen
– Agents: automatisch informatie bezorgen op basis van dynamische voorwaarden
– KPI’s en Balanced Scorecards
– Briefing Books

USER FACTURATIE

DBC/DBBC/Jeugd DBC facturatie

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen € 423,00

In deze training besteden we aandacht aan de verwerking van facturatie in de journaalposten.
Het aanmaken van DBC-facturen en verzending daarvan naar zorgverzekeraars. Zowel declaratie via EI berichten als het aanmaken van papieren facturen komt aan de orde. Tevens komt de verwerking van retourberichten van zorgverzekeraars aan bod.

WLZ/WMO facturatie

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen € 423,00

In deze training besteden we aandacht aan de verwerking van facturatie. Het aanmaken van facturen en verzending daarvan naar gemeentes/zorgkantoren.  Zowel declaratie via EI-berichten als het verwerken van retourberichten van gemeentes/zorgkantoren komt aan bod.

USER MODULES

USER Medicatiemodule

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen: € 423,00

Deze training is bedoeld voor alle eindgebruikers en applicatiebeheerders die zich willen verdiepen in deze module. In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde: De medicatie overzichten, het voorschrijven van medicatie. Interacties tussen geneesmiddelen, allergieën (ongewenste middelen) en controles. Maken van herhaalrecepten, het afdrukken van recepten. Aanleggen van een eigen formularium door instelling/arts. De redenen van voorschrijven volgens ICPC. Voor de applicatiebeheerders is er een apart gedeelte over inlezen van G-standaarden, communicatie met apothekers (EDIFACT, HL7) labuitslagen, de verdere inrichting in USER.

USER RAPPORTEN

Kosten van de training bedragen: € 423,00

In deze training van een dag komen de volgende onderdelen aan de orde:

– Algemene informatie over USER Rapporten, proces en relatie met ADF

– Het werken met BI Publisher

– Het maken en bewerken van RTF-Templates met XSL/XPATH

– De opbouw/lay out van de rapporten

– Aanpassen van de standaard rapporten

– Bijbehorende Inrichting in USER

USER DOCS - 12 december

Datum: 12 december 2016

Kosten van de training bedragen: € 423,00

In deze training van een dag komen de volgende onderdelen aan de orde:
– Algemene informatie over USER Docs
– Het gebruik van BI Publisher voor het maken van een sjabloon
– Aanmaken van inhoudsfragmenten
– Werken met de tool Freemarker
– Inventariseren van bestaande brieven

USER Methadonmodule

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen: n.o.t.k

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde: De methadon verstrekkingen, voorraadbeheer, registratie en overzicht van verstrekkingen.

USER Preventiemodule

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen: n.o.t.k

In deze training komen de volgende onderdelen aan de orde: Het vastleggen en inrichten van Preventie activiteiten. Aanvragen, opdrachten, plannen en registreren, evaluatie en financiering van preventie–activiteiten. Inrichten van het proces.

USER FUNCTIE SPECIFIEK

Berichtenverkeer Zorgadministratie

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen: € 423,00

Voorkennis: beheersing van de basisvaardigheden in USER

Het primaire proces rondom indicaties en beschikkingen. Werken met het bijbehorende berichtenverkeer (WMO, WLZ en JW), het koppelen van indicaties en beschikkingen in USER, wijzigen van de leveringsstatussen, omgaan met fouten in het berichtenverkeer en de belangrijkste spelregels van de verschillende finacieringstrajecten. naast veel praktische oefeningen zal de theorie van de verschillende financieringen aan de orde worden gesteld.

USER voor helpdeskmedewerkers

Datum: n.t.b.

Kosten van de training bedragen: € 846,00

Voorkennis:Beheersing van de basisvaardigheden in USER

In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde: Het aanmaken van medewerkers met bijbehorende autorisaties. Werken met correctie registratie. Veel voorkomende gebruikersvragen, genereren van agenda’s per medewerker en overige ondersteunende activiteiten.

USER voor Trainers / Key-users

In deze sessie van 5 dagen bereiden we trainers voor op het trainen van de eindgebruikers. De trainers verdiepen zich in het proces in USER zoals dat vastligt bij de instelling. Er is aandacht voor veel voorkomende fouten en hoe daarmee om te gaan. Daarnaast is er aandacht voor didactische vaardigheden en het voorbereiden van de trainingen: inrichten van de lesomgeving en werken aan trainingsmateriaal.

Onze trainers

Share This