Afstudeeropdrachten 2020

Automatisch testen

Een belangrijk onderdeel van het ontwikkelproces is het testen van de applicatie. We hebben verschillende soorten testen om de kwaliteit van de applicatie te testen. Eén van die soorten is het testen van de gebruikersinterface met Selenium. In deze opdracht ga je op zoek naar manieren om dit testproces efficiënt te laten verlopen. Het is belangrijk dat de testen betrouwbaar zijn en in een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben. Snelle betrouwbare feedback op software-aanpassingen is belangrijk om het ontwikkelteam zo goed mogelijk te ondersteunen bij het opleveren van nieuwe functionaliteit. 

Je komt bij deze opdracht o.a. in aanraking met Java, Docker, Selenium, CI/CD, ons product USER.

Gebruikersondersteuning

De zorg wordt steeds complexer, met onze applicatie ondersteunen we de zorgverlener op een eenvoudige manier in zijn dagelijkse werk. We houden de interface en interactie in onze applicatie zo eenvoudig mogelijk, zodat de zorgverlener zoveel mogelijk tijd kan besteden aan contact met de cliënt. Om functionaliteit in onze applicatie te verduidelijken leveren we een handleiding met onze applicatie mee, deze is inzichtelijk voor alle gebruiker. We zijn al een tijd feedback van gebruikers aan het verzamelen op de handleiding. 

In deze opdracht ga je aan de slag met de handleiding. Je onderzoekt of de manier waarop wij nu de handleiding hebben opgezet toekomstvast is. Je ontwikkelt een visie op het ondersteunen van gebruikers in onze applicatie.

PERCENTAGE ADMINISTRATIEVE TAKEN

Regelmatig komt de hoeveelheid administratieve taken in de zorg in het nieuws. Door de grote hoeveelheid administratieve taken kan een behandelaar minder tijd besteden aan dat waar het daadwerkelijk om gaat: zorg bieden aan de cliënt. Ons streven is om de administratieve taken in ons EPD tot het minimum te beperken. We willen graag meten hoeveel tijd gebruikers van ons EPD bezig zijn met administratieve taken. Bij deze opdracht ontwikkel je een methode om periodiek te kunnen meten welk percentage van de werktijd gebruikers bezig zijn met administratieve taken in ons EPD.

KNOWLEGDE MANAGEMENT IN AGILE
DEVELOPMENT

Agile ontwikkelen staat bekend om het vastleggen van weinig documentatie. Welk niveau van documentatie is nodig om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken binnen onze organisatie? Wanneer leg je welke informatie vast? Hoe zorgen we ervoor dat essentiële informatie geborgd en beschikbaar is in alle lagen van onze organisatie en die van onze klant?

Performance testing en monitoring

Performance is belangrijk voor de gebruikerservaring en acceptatie van applicaties. Binnen onze applicatie wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Breng in kaart hoe de performance voor de verschillende onderdelen het beste gemeten kan worden en hoe de monitoring vormgegeven kan worden.

Ongewenste toegang tot het cliënt-dossier

In onze zorgapplicatie USER zit een geavanceerd mechanisme om toegang tot cliëntdossiers te verlenen. Op verschillende niveaus wordt bepaald wie er op welk moment toegang heeft tot een cliëntdossier. Ook houdt USER log-informatie bij over wie wanneer welke gegevens heeft ingezien. In deze opdracht ga je op zoek naar een manier om te herkennen dat er ongebruikelijke toegang is geweest tot een cliëntdossier. Je analyseert de beschikbare data en schrijft een algoritme wat ongebruikelijke toegang kan herkennen.

Gebruiksvriendelijk inloggen

Veilig toegang bieden tot patiëntengegevens, dat is belangrijk voor onze gebruikers. Patiëntgegevens kunnen worden ingezien door het behandelend team, de cliënt zelf of mensen uit het systeem van de cliënt als daarvoor toestemming is. In deze opdracht onderzoek je op welke manier de authenticatie van de gebruiker vormgegeven kan worden, waarbij gebruiksvriendelijkheid en veiligheid natuurlijk voorop staan.

Share This
Samen zijn wij Avinty