BUSINESS INTELLIGENCE 

Up to date overzichten van de resultaten van uw organisatie

 • Uitval
 • Onder handen werk
 • Omzet
 • Wachtlijst en doorstroom

Effectief omgaan met data

Het kunnen beschikken over productieoverzichten is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering. Zelfsturende teams hebben behoefte aan signaleringen en stuurinformatie.

USER BI is geïntegreerd in USER. Hierdoor kunt u overzichten uit USER halen die inzicht geven in de actuele stand van zaken binnen uw organisatie. Denk aan overzichten als omzet en onder handen werk, productie uitval, wachtlijsten en productie afspraken. Deze worden weergegeven in voor u ingerichte dashboards.

Alle overzichten vanuit één applicatie

Voor het maken van analyses wordt gebruik gemaakt van alle data in de applicatie.

~

Automatische autorisaties

In de dashboards zijn autorisaties automatisch verwerkt. De gebruiker ziet alleen de overzichten waarvoor hij geautoriseerd is.

Voor zelfsturende teams is dit ideaal. Zij zien dagelijks de actuele stand van zaken waarop ze kunnen acteren. Onze autorisatie zorgt ervoor dat de juiste data op de juiste plaats getoond wordt. 

Overzichten specifiek voor uw instelling

Voor het maken van analyses van uw eigen organisatie zijn er verschillende pakketten beschikbaar binnen BI.

U kunt deze specifiek naar uw wensen (laten) inrichten.

De pakketten bestaan uit een aantal samengestelde dashboards en views die het optimale uit onze BI tool haalt. 

USER BI-pakketten

Om nog efficiënter om te gaan met uw BI tooling hebben wij
USER BI-pakketten ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op best practices uit de praktijk. Hierdoor haalt u het meest uit BI voor uw organistatie. De pakketten zijn onderverdeeld in:

HRM en Financieel, Zorgmonitor, Productiemonitor en Zorgcontrole.

%

HRM en Financieel

De categorie HRM en Financieel geeft u inzicht in productieafspraken die gemaakt zijn met financiers en met uw medewerkers. We kunnen ook een koppeling met uw personeelsmanagementsysteem maken.

 

Deze categorie bestaat uit de pakketten:

 1. Realiteit versus begroting
 2. Inzet
 3. Verlof en ziekte

Zorgmonitor

De categorie Zorgmonitor richt zich op de aanmelding van cliënten en de daadwerkelijke zorgverlening. Het geeft u inzicht in de wachtlijsten van nieuwe cliënten en de zorglogistiek rondom cliënten die al zorg ontvangen. Daarnaast heeft u een overzicht van de afname van ROM formulieren en de inhoud daarvan. 

 

Deze categorie bestaat uit de pakketten:

 1. Wachtlijst en doorstroom
 2. Zorgpaden
 3. USER ROM

Productiemonitor

De categorie Productiemonitor geeft u inzicht in de declarabele productie van uw instelling.

Deze categorie bestaat uit de pakketten:

 1. Omzet en OHW
 2. Productieoverzichten
 3. Verantwoordingsdocument op peildatum

Zorgcontrole

De categorie Zorgcontrole geeft u een overzicht van productie die niet voor facturatie in aanmerking komt. Tevens geeft het de mogelijkheid signaleringen in te richten op diverse bedrijfsprocessen.

Deze categorie bestaat uit de pakketten:

 1. Uitval productie
 2. Zorgcontrole 2017
 3. Zorgcontrole 2016
 4. Zorgcontrole 2015
 5. Horizontale controle

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van USER BI en USER BI-pakketten voor uw organisatie?

 

Share This
Samen zijn wij Avinty