Afstudeeropdrachten 2019

React Native of React.js

Mobiele apps kunnen op verschillende manieren ontwikkeld worden. React Native biedt mogelijkheden om cross-platform apps te ontwikkelen. Voor deze opdracht ga je op zoek naar de voordelen en nadelen van React Native ten opzichte van React.js in combinatie met Cordova voor het bouwen van mobiele apps. Je overtuigt ons van je bevindingen met een prototype en werkt op deze manier mee aan het toegankelijk maken van zorgdata voor cliënten en behandelaren.

Zorglogistiek optimalisatie

Cliënten moeten de juiste zorg op het juiste moment krijgen, ons EPD ondersteunt de zorgaanbieder bij deze zorglogistiek. Bij deze opdracht ga je op zoek naar verbeteringen voor de ondersteuning van het logistieke proces in de zorginstelling. Je komt in aanraking met de processen in de zorginstelling en hoe dat in ons EPD ondersteund wordt. Je verbeteringen dragen bij aan ons doel: door innovaties betere zorg voor de cliënt!

PERCENTAGE ADMINISTRATIEVE TAKEN

Regelmatig komt de hoeveelheid administratieve taken in de zorg in het nieuws. Door de grote hoeveelheid administratieve taken kan een behandelaar minder tijd besteden aan dat waar het daadwerkelijk om gaat: zorg bieden aan de cliënt. Ons streven is om de administratieve taken in ons EPD tot het minimum te beperken. We willen graag meten hoeveel tijd gebruikers van ons EPD bezig zijn met administratieve taken. Bij deze opdracht ontwikkel je een methode om periodiek te kunnen meten welk percentage van de werktijd gebruikers bezig zijn met administratieve taken in ons EPD.

GELUID IN HET EPD

User experience (UX) bestaat uit veel facetten, een groot deel hiervan ervaren we visueel, maar wat zijn de mogelijkheden voor het gebruik van audio in het EPD? Draagt geluid bij aan de UX van de gebruikers van een EPD? Onderzoek of het gebruik van geluid in het EPD toegevoegde waarde biedt aan de gebruiker.

AUTOMATISERING SECURITY TESTS

Een groot gedeelte van deze security tests zijn controles op bekende problemen (zoals OWASP) en zijn zondermeer te automatiseren.

Niet-functionele tests tegen bekende zwakheden

Test van bekende zwakheden en misconfiguratie, bijvoorbeeld het ontbreken van httponly vlag op sessie cookies, of gebruik maken van zwakke SSL ciphers.

Security scanning van de applicatie en infrastructuur

Geautomatiseerd zoeken van applicatielekken met behulp van tooling. Onze scrum teams voorzien van aanbevelingen, b.v controle op gebruik van mogelijke verouderde opensource tools/code.

We zoeken een afstudeerder die op dit vlak een concept uitwerkt en dit zelfstandig of in teamverband implementeert.

ONDERZOEK NAAR HET VEILIG
TOEGANG BIEDEN TOT PRIVACY GEVOELIGE INFORMATIE

Wij zijn op zoek naar een ‘best practice’ om onze productiedata te ontsluiten voor verschillende doeleinden waarbij de privacy van patiëntgegevens voorop staat. Hierbij kun je denken aan accountant controles en het gebruikmaken van grote datasets voor performance testen.

KNOWLEGDE MANAGEMENT IN AGILE
DEVELOPMENT

Agile ontwikkelen staat bekend om het vastleggen van weinig documentatie. Welk niveau van documentatie is nodig om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken binnen onze organisatie? Wanneer leg je welke informatie vast? Hoe zorgen we ervoor dat essentiële informatie geborgd en beschikbaar is in alle lagen van onze organisatie en die van onze klant?

Performance testing en monitoring

Performance is belangrijk voor de gebruikerservaring en acceptatie van applicaties. Binnen onze applicatie wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Breng in kaart hoe de performance voor de verschillende onderdelen het beste gemeten kan worden en hoe de monitoring vormgegeven kan worden.

ONDERZOEK NAAR
TRAININGSMETHODEN VOOR ONZE APPLICATIE

Mensen leren op verschillende manieren. Welke methoden zijn geschikt voor welke doelgroepen gebruikers? Hoe kunnen wij deze methoden toepassen voor de training van ons EPD in zowel grote als kleine organisaties?

MACHINE LEARNING

Onze applicatie bevat veel gestructureerde, maar ook veel ongestructureerde data. Zijn er op basis van deze grote hoeveelheden informatie patronen te ontdekken? Kunnen onze klanten leren uit de hoeveelheid dossiers die inmiddels zijn opgebouwd? Op welke manier kunnen wij gebruik maken van machine learning of andere voorspellende technieken?

Share This
Samen zijn wij Avinty