Het EPD dat het hele zorgproces ondersteunt

Volledige integratie

In USER epd is alles geïntegreerd. Of het nu gaat om registratie, planning of workflowondersteuning, u heeft altijd overzicht. Doordat informatie aan de bron wordt vastgelegd, kan het door andere modules in USER worden hergebruikt. 

Intuïtief design

Makkelijk en snel registreren in een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk systeem. USER is geschikt om als epd of ecd te gebruiken en werkt intuïtief. Beschikbaar op mobiel en tablet. 

Betrouwbaar en veilig

USER is gecertificeerd voor AO/IC en Zekere Zorg; heeft de Groene Vink en het BSN keurmerk. Jaarlijks vindt de DB(B)C audit plaats. USER is meer dan 99% van de tijd beschikbaar voor uw medewerkers. 

Co-creatie: samen ontwikkelen

Tijd hebben voor uw cliënt staat op nummer 1. Door nauwe samenwerking met onze klanten weten we

voor welke uitdagingen u in de praktijk staat. Samen werken we aan een perfect EPD.

Het zorgtraject in 1 oogopslag

Met USER ’s unieke zorgviewer ziet u in een oogopslag het gehele zorgproces van de cliënt inclusief zijn behandeling. Het is een schematisch overzicht  waarop u ziet wat er bij de cliënt speelt. Hier zijn zorgpaden en modules makkelijk toe te voegen aan het zorgplan. Daarna kunt u evalueren, doelen bijstellen en rapporteren. Zorgpaden of modules kunt u met 1 klik in het totaaloverzicht starten, pauzeren of stoppen.

Met 1 klik plannen en registeren vanuit de Agenda

De agenda van USER is het centrale punt rondom plannen, rapporteren en registreren. Alle activiteiten, evaluaties en systeemcliënten kunt u eenvoudig aan afspraken koppelen en toewijzen aan behandelingen op een afdeling/groep.

Rapportages voegt u simpel toe aan de afspraak. Dit wordt automatisch op de juiste plaatsen in het dossier opgeslagen. Behandelingen zet u direct in de planner. De bestede tijd gaat daarna met de “1 klik registratie” automatisch mee in de declaratie en facturatie. Vanuit de planner kunt u direct navigeren naar het complete cliëntdossier. Dit werkt prettig en efficiënt.

Binnen enkele seconden een brief via USER Docs

USER Docs is uw toolbox om efficiënt en flexibel alle documenten binnen het zorgproces samen te stellen. De voorgeconfigureerde tekstblokken zorgen ervoor dat u brieven snel en  eenvoudig kunt genereren. Binnen enkele seconden is een correct opgemaakte brief samengesteld. Deze staat met 1 klik klaar voor verzending.

Tekstblokken kunnen bewerkt worden met de gebruiksvriendelijke teksteditor. Deze fungeert als tekst verwerkingsprogramma waardoor u kosten bespaart.

Metingen van uw cliënt weergegeven in overzichtelijke grafieken

Tijdens de behandeling van uw cliënt meet u geregeld de voortgang op diverse gebieden. De afgenomen meting kunt u eenvoudig in de Meting module invoeren en toetsen aan  referentiekaders zoals bijvoorbeeld een groeicurve.

De resultaten worden overzichtelijk in grafieken weergegeven. In 1 oogopslag heeft u een overzicht van de situatie en voortgang van uw cliënt. Deze module kan aan het USER Cliëntportaal gekoppeld worden. Hierdoor wordt het mogelijk dat de cliënt zijn eigen metingen doet en invoert  in het portaal.

Electronisch voorschrijven vanuit het dossier

Onze medicatie module geeft duidelijk overzicht over en inzicht in lopende voorschriften, ongewenste middelen en contra-indicaties. Daarnaast voorziet het in Electronisch voorschrijven.

ROM volgens de standaarden zorgverzekeraar

Doordat wij onze ROM volledig volgens de standaarden van de zorgverzekeraars in USER geïmplementeerd hebben, heeft u geen extern pakket meer nodig.  

Compleet overzicht van alle rapportages van verschillende disciplines

Dit overzicht geeft alle rapportages weer van de disciplines die deelnemen aan het zorgproces van de cliënt. Rapportages die op verschillende plaatsen in USER zijn vastgelegd, komen samen in de voortgangsmodule. Hierdoor krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de volledige voortgang van de cliënt gedurende de looptijd van de behandeling.

Met de geavanceerde filtermogelijkheid is een specifieke rapportage makkelijk op te zoeken. Door deze module te koppelen aan het USER Cliëntportaal is het voor de cliënt mogelijk om thuis zijn eigen voortgang te volgen.

Makkelijk declareren, factureren en crediteren

USER ondersteunt alle in de zorg gangbare financieringsvormen. Met de module Financiering krijgt u een centraal overzicht van alle lopende en afgesloten zorgtrajecten. Vanuit 1 scherm zijn alle acties met betrekking tot het toevoegen, wijzigen en stoppen van zorgtrajecten uit te voeren.

U registreert uw agenda activiteiten en het verblijf in de modules die gekoppeld zijn aan het zorgtraject. USER voert zelf de validaties uit op geldigheid van de productie volgens de regels van de betreffende financieringsvorm. Controles vinden plaats bij de inrichting, registratie en validatie waardoor achterafcontroles bij declaratie tot een minimum beperkt worden. Dit maakt het mogelijk dat u op elk gewenst moment snel kan declareren.

  • Declareren 85% 85%
  • Factureren 89% 89%
  • Registreren 96% 96%

Meer informatie

Wilt u meer informatie over USER EPD en hoe wij u kunnen helpen uw zorg te verbeteren?
Share This
Samen zijn wij Avinty