Timo Hoogaars is per 1 januari in dienst
getreden bij Impulse Info Systems, EPD leverancier voor de GGZ. Hij gaat zich in zijn nieuwe positie richten
op het verstevigen en uitbouwen van klantrelaties voor de organisatie.

Timo Hoogaars (47) is de afgelopen jaren werkzaam geweest bij KPN en daarvoor bij PinkRoccade Healthcare. Hier was hij commercieel verantwoordelijk voor de GGZ en academische ziekenhuizen.

“Door zijn jarenlange
ervaring, zijn uitgebreide netwerk en passie voor de zorg, beschikt hij over
inhoudelijke kennis die erg waardevol is voor onze organisatie maar ook voor
onze klanten”, zegt Henk Koopman, directeur van Impulse Info Systems.

Nieuw elan
Als onderdeel van Avinty heeft Impulse de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in haar EPD USER en de eigen organisatie. Henk Koopman zegt hier over “ We blijven natuurlijk nuchtere Twentenaren maar we mogen best trots zijn op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben en wat dit voor de GGZ wereld heeft betekend. Vanaf nu gaan we de zorgmarkt regelmatig informeren over de ontwikkelingen in Oldenzaal die voor de GGZ-markt interessant zijn”.  Hier gaat Timo Hoogaars een belangrijke rol in spelen: “Impulse heeft het lef gehad om het fundament onder haar EPD USER echt compleet te vervangen. Dit is de enige manier om voor vandaag en de toekomst van waarde te kunnen zijn  voor de wijzigende vraag die de GGZ-markt aan een EPD stelt. Nu is het zaak om van de bestaande USER gebruikers die van het compleet nieuwe platform gebruik maken, ambassadeurs te maken. Samen kunnen we andere GGZ-instellingen laten zien welke voordelen voor hen te bereiken zijn”.

Share This
Samen zijn wij Avinty