SOFTWARE

Zorginformatiesysteem USER stelt zorginstellingen in staat het primaire zorgproces (vanaf het eerste contact met de cliënt tot en met de uitschrijving en facturatie) volledig te automatiseren. Hierdoor kan de behandelaar zich volledig richten op de zorg voor de cliënt. Tijdens de intakefase kunt u ondersteuning krijgen door instrumenten als de MiniScan, MATE en Europ-ASI. De DBC / AWBZ registratie is volledig geïntegreerd in de applicatie. Met slechts één verwerking, worden de financiering, de tijdsregistratie, de planning en het dossier automatisch gevuld.

Een belangrijk onderdeel van USER is de zorgplansystematiek. Op basis van de diagnose en andere criteria stelt USER een zorgpad samen. Deze kan naar wens individueel aangepast worden. Daarnaast stelt USER medewerkers in staat om met behulp van de workflowmodule te zien waar een cliënt zich in het behandelproces bevindt.

USER biedt:

  • Een geïntegreerde oplossing, alles in één: planning, tijdsregistratie, dossiervoering, financiering en facturatie. Een volledig geïntegreerde agenda; één-klik-registratie, geïntegreerde BI.
  • Optimale workflowondersteuning, caseload en uit te voeren acties, snel inzicht in de actuele status, voorgedefinieerde procedures en processen met deadlines en routes.
  • E-mental health, ondersteuning 2e lijns e-behandeling, standaard e-paden, ROM, automatische tijdsregistratie.
  • Standaard zorgpaden, voorgedefinieerde paden met inhoud, doelen en kosten.
  • Betrouwbare software gecertificeerd AO/IC, Groene Vink, jaarlijkse DB(B)C audit en BSN keurmerk.
Nieuwe Ontwikkelingen

USER

 

Door de toepassing van Alta hebben wij onze applicatie USER visueel sterk verbeterd. De aantrekkelijke en overzichtelijke scherm lay-out zorgen voor een enorm gebruikersgemak voor behandelaars. De extra functionaliteiten als intuïtieve navigatie en de toepassing op tablets, zorgen voor een metamorfose van USER.

Klik op het filmpje hierboven voor een indruk van USER

USER is gebouwd op basis van de ADF technologie van Oracle. Internationaal gezien wordt deze technologie o.a. toegepast op de Fusion middelware (CRM, ERP, SCM) suite die wereldwijd door de verschillende branches gebruikt wordt. Stabiliteit en toekomstvastheid zijn dus gegarandeerd. De techniek leent zich eveneens heel goed voor mobiele toepassingen en portaalomgevingen.

Business Intelligence


Binnen onze zorgapplicatie bieden wij Business Intelligence aan met standaardmodules en standaardrapportages op het gebied van onder andere DB(B)C’s, zorgpaden en logistiek. We bieden ook de mogelijkheid zelf instellingsspecifieke overzichten te maken voor zowel management als eindgebruikers.