Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

 

Formele en materiele controles

 

Correct registreren en declareren

Gepast gebruik van de zorg

 

Effectieve zorg en medische noodzaak

Contractuele afspraken

 

Kwaliteit, innovatie en efficiëntie

Rechtmatigheid Doelmatigheid
Scope Horizontaal toezicht

 

www.horizontaaltoezichtzorg.nl

Formele en materiele controles

Daar waar HT aantoonbaar werkzaam en effectief is ingevoerd vervangt dit gegevensgerichte achterafcontroles ten aanzien van de rechtmatigheid van de zorguitgaven vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

  1. Waar zonder grote hinder in het primaire proces controle aan de bron mogelijk is, wordt deze in USER® gebouwd

 

Validatiefouten plaatje mockup in zetten ander plaatjes

 

 

  1. Waar dit niet mogelijk is, worden signaleringen gemaakt, voordat gedeclareerd gaat worden

 

BI-dashboard Horizontaal Toezicht

 

Gepast gebruik

Gepast gebruik betekent dat zorg wordt geleverd aan patiënten die deze zorg ook echt nodig hebben

De zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk (effectieve zorg) en de verzekerde moet redelijkerwijs zijn aangewezen op de zorg gezien zijn gezondheidssituatie (medische noodzaak)

Effectieve zorg kan geleverd worden als goede metingen voor en achteraf gedaan kunnen worden d.m.v bijvoorbeeld zorgpaden en ROM

Voor gepast gebruik geldt in de komende jaren een ingroeimodel.

 

Contractuele afspraken

Contractuele afspraken vallen niet binnen de scope van horizontaal toezicht. USER  zou daar wel in kunnen ondersteunen.

 

 

 

Share This
Samen zijn wij Avinty