Ook De Hoop ggz kiest voor ons USER EPD!

“USER kenmerkt zich door zijn brede geïntegreerde functionaliteit en heeft de wet- en regelgeving strak in het systeem”, aldus Jaap de Gruijter, voorzitter raad van bestuur, de Hoop GGZ. Op dit moment maakt De Hoop GGZ gebruik van het EPD van Serviant.

Gerrit Bredewoud, Directeur Impulse Info Systems: “De Hoop GGZ en Impulse hebben elkaar goed gevonden in de wijze waarop de samenwerking moet worden georganiseerd. Met elkaar tot resultaten komen bij de implementatie van USER en samen werken aan een prima ondersteuning van het zorgproces.”

De Hoop GGZ helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. De Hoop GGZ heeft 500 fte en biedt hulp op verschillende locaties in Nederland. Ze zijn gevestigd in Dordrecht, Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal. We kijken ernaar uit om samen met de Hoop GGZ de zorg te gaan vernieuwen!

De Hoop tekent voor USER EPD van Impulse Info Systems
Share This
Samen zijn wij Avinty