Eind januari heeft binnen Impulse Info Systems de jaarlijkse audit plaats gevonden door DEKRA. DEKRA verzorgt audits op het gebied van onder meer kwaliteit, veiligheid, milieu, duurzaamheid en informatiebeveiliging door certificatie volgens nationale en internationale normen.

Gedurende drie dagen zijn er binnen Impulse interviews afgenomen. Diverse documenten en systemen zijn gecontroleerd op de eisen die gesteld worden aan ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 en NEN 7510:2011.

Het algemene beeld dat DEKRA heeft gekregen is als volgt omschreven: ‘Impulse Info Systems heeft een goed geborgd management systeem voor kwaliteit en informatiebeveiliging. Het meten van de processen en het doorvoeren van verbeteringen is binnen de organisatie een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. De uniforme inrichting voor de beheeromgeving is zeer effectief voor het beheersen van stabiele klant omgevingen en goede borging van informatiebeveiligingsaspecten. Verbetermaatregelen worden door de organisatie geconstateerd en effectief opgevolgd.’

Wij zijn er als Impulse Info Systems trots op dat we naast de sterke groei die we als organisatie doormaken ook in staat zijn om onze toenemende processen te beheersen en verbeteren. Ook in de toekomst zullen wij blijven streven naar de hoogste normen voor kwaliteit en informatiebeveiliging binnen onze organisatie. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze certificeringen? Neem dan gerust contact op.

Share This
Samen zijn wij Avinty